DMH Profi s.r.o.

do boku posuvna rolovacia brana

Do boku posuvná sekcionálna brána

Brána pre mimoriadne montážne situácie a požiadavky

Do boku posuvná sekcionálna brána ponúka mnoho výhod:

1. Veľa miesta pod stropom garáže
Vďaka bočnému otváraniu brány ostáva strop garáže neobmedzene využiteľný. Takto tam môžete uschovať napr. surf alebo kanoe. Výhodou konštrukcie do boku posuvnej sekcionálnej brány je možnosť použitia aj pri náročných montážnych situáciách, ako napríklad strešné zošikmenia.

2. Rýchly prístup do garáže
Pri novej do boku posuvnej sekcionálnej bráne je sériovo k dispozícii takzvaná funkcia integrovaných dverí. To znamená, že bránu môžete otvoriť iba čiastočne, aby ste sa dostali rýchlejšie do garáže. Je pritom jedno, či je brána vyhotovená ako ručne ovládaná alebo s pohonom. Je to praktické a skracuje sa tým doba čakania, ak chcete z garáže vytiahnuť napr. iba Váš bicykel.

Vedľa umiestnený katalóg poskytuje obsiahle informácie a Váš partner Hörmann Vám prirodzene poradí individuálne.

Katalógy a dokumentácie